ร่วมส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างมีคุณภาพ

สช.แม่ลาน มอบจักรยานแก่นักเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัด


เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายมะยูนิ สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน เพื่อมอบจักรยานที่ ศอ.บต. จัดสรร ให้แก่นักเรียนในศูนย์ฯตาดีกา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เรียน

ข่าวเด่น ข่าวด่วน